Liczba mieszkańców w sołectwie: 128 osób.

 

Sołtys: Ciesionik Anna

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Ciesionik Anna
  • Jaruga Wiesław
  • Janaszkiewicz Karol
  • Chajdas Agnieszka

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Pietrachy, Głogowiec