Liczba mieszkańców w sołectwie: 98 osób.

Sołtys: Dębski Antoni

Skład Rady Sołeckiej:

  • Dębski Antoni
  • Maciejewski Tomasz
  • Miszczak Tadeusz

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Piotrów