Liczba mieszkańców w sołectwie: 149 osób.

Sołtys: Stępińska Edyta

Skład Rady Sołeckiej:

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Ralewice