Liczba mieszkańców w sołectwie: 89 osób.

Sołtys: Meissner Alfred

Skład Rady Sołeckiej:

  • Meissner Alfred
  • Ulański Leszek
  • Piotrowska Iwona

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Ruda Jeżewska