Liczba mieszkańców w sołectwie: 97 osób.

 

Sołtys: Lorenc Henryk

Skład Rady Sołeckiej:

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Stefanów