Liczba mieszkańców w sołectwie: 157 osób.

 

Sołtys: Cieślak Andrzej

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Cieślak Andrzej
  • Ulatowski Andrzej
  • Ciałkowski Tomasz

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Wierzchy