Liczba mieszkańców w sołectwie: 180 osób.

Sołtys: Augustyniak Wanda

Skład Rady Sołeckiej:

  • Augustyniak Wanda
  • Cieślik Danuta
  • Olas Adam
  • Cepowski Krzysztof

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Wola Zaleska