Liczba mieszkańców w sołectwie: 428 osób.

 

Sołtys: Groberek Sławomir

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Groberek Sławomir
  • Magdziak Zbigniew
  • Pawęta Hieronim

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Zadzim, Kazimierzew, Rudunki