Liczba mieszkańców w sołectwie: 325 osób.

Sołtys: Sikała Grażyna

Skład Rady Sołeckiej:

  • Sikała Grażyna
  • Dudczak Jadwiga
  • Śledziński Grzegorz

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Zygry, Maksymilianów