Liczba mieszkańców w sołectwie: 134 osoby.

Sołtys: Cyliński Wojciech

Skład Rady Sołeckiej:

  • Cylińki Wojciech
  • Beda Andrzej
  • Stępień Piotr

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Żerniki, Anusin,Wiorzyska