Obejmuje miejscowości : Zadzim, Kazimierzew
Długość sieci kanalizacyjnej – 5,3 km
Konserwator – Dominik Augustyniak