Obejmuje miejscowości: Bogucice, Baki, Zaborów, Zygry, Maksymilianów, Leszkomin
Długość sieci wodociągowej – 24,9 km
Konserwator wodociągu – Marek Dudczak