Obejmuje miejscowości : Bratków Górny, Bratków Dolny, Zawady, Charchów Pański, Walentynów, Dąbrówka, Wyrębów
Długość sieci wodociągowej – 21,5 km
Konserwator wodociągu – Skiera Zdzisław