Obejmuje miejscowości : Bratków Górny, Bratków Dolny, Zawady, Rzechta Drużbińska, Annów
Długość sieci wodociągowej – 21,5 km
Konserwator wodociągu – Łuczak Tomasz