Obejmuje miejscowości : Kłoniszew, Małyń, Jeżew, Sikory, Stefanów, Nowy Świat, Dzierzązna Szlachecka, Budy Jeżewskie, Ruda Jeżewska, Józefów
Długość sieci wodociągowej – 37,6 km
Konserwator wodociągu – Marek Stasiak