Obejmuje miejscowości : Kłoniszew, Małyń, Jeżew
Długość sieci wodociągowej – 37,6 km
Konserwator wodociągu – Marek Stasiak