Obejmuje miejscowości : Skęczno, Grabina, Piła
Długość sieci wodociągowej – 25,6km
Konserwator wodociągu – Krzysztof Wojtczyk