Obejmuje miejscowości : Wierzchy, Piotrów, Iwonie, Babiniec, Chodaki, Charchów Księży, Wola Flaszczyna, Wola Dąbska, Rzechta Drużbińska, Annów, Urszulin, Alfonsów, Żerniki, Anusin
Długość sieci wodociągowej – 67,3 km
Konserwator wodociągu – Paweł Grzelak