Obejmuje miejscowości : Wola Zaleska, Marcinów, Otok, Zalesie
Długość sieci wodociągowej – 37,8 km
Konserwator wodociągu – Paweł Grzelak