Obejmuje miejscowości : Wola Zaleska, Marcinów, Otok, Zalesie, Zadzim, Kazimierzew, Rudunki, Grabinka, Adamka
Długość sieci wodociągowej – 52,7 km
Konserwator wodociągu – Paweł Grzelak