Obejmuje miejscowości : Zadzim, Kazimierzew, Rudunki, Grabinka, Adamka
Długość sieci wodociągowej – 14,9 km
Konserwator wodociągu – Paweł Żak