Wójt Gminy Zadzim
Krzysztof Woźniak

 

 

Wykształcenie:

Studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w zakresie Funduszy Unii Europejskiej;

Studia magisterskie na kierunku: Rolnictwo, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie,
specjalność: agronomia i agrobiznes, ukończone z wyróżnieniem;

Studia inżynierskie na kierunku: Rolnictwo, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie,
specjalność: agronomia i agrobiznes;

Osiągnięcia:

marzec  2013 r. - Laureat Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
                                (3 miejsce);
marzec  2012 r. - Laureat Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
                                (3 miejsce);
marzec  2011 r. - Laureat Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
                                (8 miejsce);
listopad 2009 r. - Laureat Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej
                                (1 miejsce).