Zespół śpiewaczy "Kaliny"

Zespół śpiewaczy "Kaliny" istnieje od 2002 r. Członkowie zespołu pochodzą z miejscowości Ralewice i Rzeczyca. Kierownikiem zespołu jest p. Irmina Wesołowska. Prowadzeniem zespołu zajmuje się p. Tadeusz Pietrasik. Zespół od czasu powstania bierze udział w dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, przeglądach folklorystycznych, przeglądach piosenki biesiadnej. Swoimi występami uświetnia uroczystości gminne i wiejskie. Dorobek zespołu to liczne dyplomy, wyróżnienia, statuetki i puchary jak również nagrody pieniężne. Zespół promował nasz rodzimy folklor  na wyjeździe zagranicznym w Chorwacji.

 


 

Zespół śpiewaczy "Koniczynki"

Zespół powstał w 2006 r. W skład Zespołu wchodzą dorośli, młodzież i dzieci. Zespól liczy 20 osób, kierownikiem jest pani Teresa Urbaniak. Prowadzeniem zespołu zajmuje się Kamil Piątkowski. Zespół reprezentuje gminę na licznych imprezach wojewódzkich powiatowych uświetnia uroczystości gminne. W 2011 r. brał  udział w wyjeździe do Serbii, gdzie ukazał  różnorodność polskiej piosenki ludowej i biesiadnej.


 


Koło Gospodyń Wiejskich "Zadzimianki"

KGW „Zadzimianki” działa od 2015 r. Jego członkinie pochodzą z Zadzimia  i okolicznych miejscowości jak:  Kazimierzew  Grabinka, Rudunki. Przewodniczącą KGW jest Pani Jolanta Groeger. Gospodynie organizują liczne spotkania okolicznościowe, kultywują polskie obyczaje i tradycje ludowe.  W 2016 r. KGW rozszerzyło swoją działalność tworząc Zespół Śpiewaczy „Zadzimianki”. Instruktorem zespołu jest Pan Tadeusz Karasiak. Panie  chętnie włączają się uroczystościach życie kulturalne gminy, uczestniczą w uroczystościach gminnych, kościelnych i  obchodach świąt  i rocznic państwowych.

W maju 2018 r. „Zadzimianki” promowały naszą gminę na Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Chropach, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chropy „Stokrotka”.

 


Zespół Śpiewaczy "Małyńskie nutki"

Zespół Śpiewaczy „Małyńskie nutki” powstał w styczniu 2016 roku przy ochotniczej Straży pożarnej w Małyniu. Założycielem zespołu jest Jan Sójka. Instruktorem zespołu jest Zbigniew Radzik. W skład „Młyńskich nutek” wchodzi 13 osób. Zespół uświetnia różne uroczystości gminne, powiatowe, uroczystości organizowane przez OSP i inne spotkania kulturalne promujące folklor i muzykę ludową . Zespół śpiewaczy prezentował się między innymi na przeglądzie piosenki biesiadnej w Chropach, w Kwiatkowicach, na Dniach Zadzimia, czy Nocy świętojańskiej w Gajewnikach.