Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zygrach

Adres: Zygry 71, 99-232 Zadzim
Tefefon: 43 678-69-23
Strona internetowa: www.zygry.edu.pl
Dyrektor: Katarzyna Nastarowicz